טלאור בטיחות מייבאת בלעדית את משאבות הואקום לשאיבת שמנים מחברת sage oil vav  מארה"ב