טלאור בטיחות יש לה בנוסף מחלקה להובלה והפצה של מוצרים לכל חלקי הארץ

יש לנו 3 משאיות סגורות עם רמפה שיכולים להוביל כל כמות וכל סחורה

אנו עומדים בכל החוקים והתקנות